Termenii şi condiţiile de utilizare

Preambul

Acest document stabilește termenii şi condiţiile de utilizare a paginii de internet urmancyzevents.ro și condițiile de achiziţionare a produselor și serviciilor comercializate prin intermediul acestei pagini de internet (denumit în continuare "Termenii și Condițiile").

Prin intermediul paginii de internet urmanczyevents.ro vă oferim o gamă largă de servicii, precum posibilitatea de a închiria locație pentru evenimente, organizarea de evenimente private, speciale, precum și evenimente corporate, team-building, inclusiv serviciul de a beneficia de asistența unui specialist în timpul organizării evenimentelor, posibilitea de a închiria diferite tipuri de corturi pentru evenimente, iar în secția dedicată webshopului vă oferim spre vânzare numeroase produse, dintre care unele pot fi personalizate la solicitarea Dvs.

Toate prevederile Termenii și condițiilor de funcționare a www.urmanczyevents.ro sunt formulate în așa fel, încât să vă sprijină în accesul paginii noastre de internet și în utilizarea serviciilor noastre.

Politica de retur (Returnare produs), Politica de confidențialitate, precum și orice alte documente la care se face referire în cuprinsul acestui document, și / sau care sunt în legătură cu utilizarea paginii de internet www.urmancyevents.ro fac parte din Termeni și Condiții. Prin acceptarea Termenilor și a Condiţiilor, vă exprimați acordul și acceptați și Politica de retur, Politica de confidențialitate, precum și cu toate celelalte documente menționate în cuprinsul prezentului document.

Titularul paginii de internet www.urmancyzevents.ro este Urmanczy Events SRL, cu sediul în Toplita, Str. Sportivilor Bl. D. Sc. 2, ap. 11, Jud. Harghita, înregistrat la Reg.Com sub nr. J19 /195/2019 având cod unic de înregistrare 40699715.

Dacă nu sunteți de acord cu Termenii și Condițiile, sunteți obligat să părăsiți imediat pagina de internet www.urmanczyevents.ro și să nu utilizați niciuna din serviciile oferite prin intermediul acestei pagini de internet.

Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile înainte de a utiliza acest site web și de a efectua orice comandă prin intermediul acestuia.

Titularul paginii de internet își rezervă dreptul de a modifica în orice moment Termenii și Condiţiile. Orice modificări aduse Termenilor și Condiţiilor vor intra în vigoare numai pentru comenzile noi, înregistrate după publicarea modificărilor respective pe această pagină de internet. Astfel, vă rugăm să verificați secțiunea aferentă Termenilor si Condiţiilor, înainte de fiecare comandă, pentru că este posibil să fi intervenit modificări de la ultima vizită.

Dacă aveți orice întrebări cu privire la Termeni și Condiții vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail office

Definiții

Titularul paginii de internet www.urmanczyevents.ro și Vânzătorul tuturor produselor și serviciilor comercializate prin intermediul acestei pagini de inernet este Urmanczy Events SRL, cu sediul în Toplita, Str. Sportivilor Bl. D. Sc. 2, ap. 11, Jud. Harghita, înregistrat la Reg.Com sub nr. J19 /195/2019 având cod unic de înregistrare 40699715.

Cumpărătorul - orice persoană fizică sau juridică care devine cumpărător prin plasarea și înregistrarea unei comenzi: on-line pe această pagină de internet sau având, potrivit legii, calitatea de consumator.

Comanda on-line - solicitarea online transmisă de către Cumpărător, prin parcurgerea etapelor tehnice necesare și plasarea unei comenzi pe pagina această de internet, în vederea achiziționării de Produse online, în condițiile prevăzute de prezentele Termeni și Condiții.

Cerere ofertă – solicitare de ofertă de preț de către Utilizator cu privire la diferitele servicii și / sau produse comercializate prin intermediul paginii de internet www.urmanczyevents.ro

Produs - orice bun comercializat de către Urmanczy Events SRL prin intermediul webshopului, solicitat de către Cumpărător prin Comanda lansată pe pagina de internet www.urmanczyevents.ro care urmează să fie livrat de către Vânzător, în condițiile prevăzute în prezentele Termeni și Condiții.

Serviciu - orice serviciu oferit de Urmanczy Events SRL în condițiile prevăzute în Termeni și Condiții.

Contract - contractul încheiat de către Cumpărător, în conformitate cu Termenii și Condițiile expres acceptate de acesta, și Vânzător.

Drepturile de proprietate intelectuală

Conținutul și elementele grafice ale paginii de internet, inclusiv dar fără a se limita la acestea, tot conținutul în format text, imaginile,elementele audio-vizuale, programe software, precum si sursele tehnice ale tuturor serviciilor și facilităților prezente și viitoare, cu excepția cazului când este menționat expres un alt proprietar, sursele paginilor dar și orice alt material, transmis sub orice formă de și către Utilizatori (prin vizualizare directă pe pagina de internet, prin newslettere , publicații social media etc,) aparțin titularului paginii de internet și urmanczyevents.ro reprezintă conținutul paginii de internet.

Conținutul paginii de internet, indiferent de zona in care se află pe site și indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale. Orice utilizare de conținut de către terțe persoane în alte scopuri decât cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al titularului paginii de internet. Astfel este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuţia parțială, integrală sau modificată a conținutului acestei pagini de internet sau a oricărei părți a acestuia efectuate în alte scopuri decât cel personal, fără consimțământul dat în scris de către titularul

În cazul în care doriți să obțineți consimțământul nostru pentru utilizarea oricărui material, text etc. din conținutul paginii de internet, sau în cazul în care doriți să ne sesizați în legătură cu orice fel de utilizare neautorizată al oricărei imagini, text, material, conținut, material audio-video pe pagina de internet și orice fel de încălcare ale drepturilor de autor puteți să scrieți e-mail la adresa: office@urmanczyevents.ro

În cazul în care postați și / sau trimiteți orice conținut text, audio-vizual, fotografii, mesaje către urmanczyevents.ro vă rugăm să vă asigurați ca dețineți toate drepturile de proprietate intelectuală și drepturile de autor asupra acestea, precum și toate autorizațiile necesare pentru trimiterea și / sau postarea pe urmanczyevents.ro, astfel încât Dvs. veți fi singurul responsabil pentru conținutul acestora și respectarea drepturilor de autor și a drepturilor de proprietate intelectuală asupra acestora, iar Administratorul paginii de internet nu va putea fi tras la răspundere în nicio măsură și în niciun mod pentru cazurile în care prin orice fel de conținut trimis către urmanczyevents.ro ar fi lezate drepturile de autor și / sau de proprietate intelectuală a oricăror terțe persoane sau acestea ar putea avea orice fel de pretenții în elgătură cu acest conținut.

Fiecare Utilizator care va trimite și / sau posta orice fel de conținut către www.urmanczyevents.ro este de acord să cedeze în totalitate fără orice fel de limitări toate drepturile de autor și drepturile de proprietate intelectuală asupra acelui conținut către Administratorul paginii de internet și îl garantează pe Administratorul paginii de internet pe angajații, directorii, administratorii ale acestuia contra oricăror prejudicii și pretenții pe care orice altă terță persoană ar putea invoca față de Administratorul paginii de internet în legătură cu utilizarea serviciului urmanczyevents.ro și al conținutului trimis și / sau postat pe aceasta.

Este strict interzisă trimiterea și / sau postarea pe pagina de internet a oricărui conținut, incluzând materiale, comentarii, imagini, secvente video, dar fără a se limita la acestea, care au un limbaj obscen sau vulgar, sunt ilegale, defaimatoare, amenințătoare, abuzive, indecente, contin mesaje rasiste, șoviniste ori care ar putea discrimina orice persoane in orice mod sau care ar încălca orice alte drepturi si libertati ale omului potrivit legislatiei in vigoare.

Utilizatorii înțeleg si accepta ca in cazul încălcării in orice mod si in orice masura a oricarora din prevederile Termenilor si Conditiilor, Administratorul paginii de internet va putea opta in mod discreționar pentru suspendarea totală a accesului Utilizatorului la pagina de internet urmanczyevents.ro.Accesul și funcționarea paginii de internet și al webshopului www.urmanczyevents.ro

Vânzătorul ia toate măsurile și depune toate eforturile posibile pentru ca informațiile publicate pe pagina de internet, inclusiv descrierea Produselor şi a Serviciilor, precum și prețurile listate, să fie, în orice moment, corecte şi complete. Cu toate acestea, erorile nu pot fi excluse în totalitate. În asemenea situații, Vânzătorul va încerca să înlăture toate erorile survenite în cel mai scurt timp posibil.

Vă atragem atenția cu privire la faptul ca majoritatea produselor pe care le comercializăm prin intermediul webshopului urmanczyevents.ro sunt produse manufacturate.Unele produse sunt puse la dispoziție de către alți producători decât Urmanczy Events S.R.L., cu privire la aceste produse condițiile, termenul și prețul livrării, precum și garanțiile oferite pentru produs pot fi diferite de cele manufacturate și / sau produse de către Urmanczy Events S.R.L, având în vedere ca în aceste cazuri Administratorul paginii de internet oferă doar o platformă pentru alți producători și / sau comercianți de-ași vinde produsele către Dvs. la fiecare produs aveți posibilitatea de a verifica condițiile, termenul de livrare, prețul de livrare, precum și garanțiile produsului înainte de a lansa comanda[a1] .

Dvs., în calitate de Utilizator și / sau Cumpărător va trebui să aveți în vedere ca achiziționarea produselor prin comanda on-line înseamnă o experiență diferită de aceea de achiziționare off-line, în magazine sau alte locuri de comercializare.

Fotografiile şi imaginile de pe pagina de internet au doar rol ilustrativ/orientativ. Pentru o descriere exactă a Produsului şi a detaliilor incluse, trebuie să citiți cu atenție descrierea corespunzătoare a Produsului. Majoritatea produselor sunt manufacturate, astfel s-ar putea să existe mici diferențe față de fotografia prezentată, iar fiecare produs manufacturat este unic de felul lui.

Produsele vor fi livrate numai în măsura în care sunt disponibile, sau dacă lansați o comandă pentru a fi realizate și personalizate în viitor, conform indicațiilor Dvs., în cazul în care Vânzătorul va accepta Comanda.

De asemenea, Vânzătorul își rezervă dreptul de a retrage orice Produs de la vânzare, în orice moment. În asemenea situații, singura responsabilitate al Vânzătorului față de DVs. este rambursarea integrală a sumelor plătite pentru respectivele Produse pe care nu le mai poate furniza/le-a retras de la comercializare, in termen de 14 (paisprezece) zile.

Cerere ofertă

În cazul în care doriți să beneficiați de oricare dintre serviciile noastre, precum închiriere cort, organizare evenimente, asistență de specialitate la organizare evenimente, și / sau doriți să comandați produse personalizate conform indicațiilor Dvs. din webshopul nostru, mai întâi vă oferim posibilitatea de a solicita o ofertă de preț cu privire la acestea. Vă trimitem oferta noastră prin email, cu macheta solicitată în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitare. Dacă soliticitați livrarea unei mostre contra cost, aceasta va fi trimis în termen de 7 zile lucrătoare. În cazul în care sunteți mulțumit de ofertă, aveți posibilitatea de a lansa comanda.

Termenul de livrare a produselor va fi 14 zile lucrătoare de la data lansării comenzii pe baza ofertei de preț.

Comanda produselor și a serviciilor

Cumpărătorul va putea lansa comanda prin alegerea produsului, a cantităţii dorite și apăsarea butonului ”Adaugă în coș”.În cazul în care doreşte să finalizeze comanda în „Coşul meu” va trebui să apese butonul „Comandă”.

În vederea lansării comenzii Cumpărătorul va furniza datele necesare pentru facturare și livrarea produsului, precum și numele, prenumele, adresa de email și numărul de telefon. Cumpărătorul va alege modalitatea de plată. Pagina noastră de internet vă poate oferi doar opţiunea ramburs, la livrare, sau plată prin transfer bancar. După finalizarea comenzii, Cumpărătorul va primi un e-mail despre recepţia comenzii.

Plata

Urmanczy Events SRL nu este plătitor de TVA.

Preţurile sunt valabile în momentul comenzii, fiind afişate lângă produsele magazinului nostru. Preţurile afişate nu conţin taxa de transport. 
Informații despre taxa de livrare și transport:

Livrarea produselor este asigurată prin : S.C. Fan Courier, str. Șos. de Centură, nr. 32, Ștefăneștii de jos, jud. Ilfov, CUI: 13883336, J 40/4014/2001.

Livrarea produselor este asigurată în termen de 14 zile lucrătoare de la data lansării comenzii, în cazul produselor al căror producător este Urmanczy Events S.R.L., iar în cazul produselor care sunt lansate pe piață de către alți producător, la afișarea fiecărui produs puteți să verificați condițiile de livrare și termenul de livrate al produsului.

În situaţia în care apar erori sau nereguli la produse sau preţuri, Vânzătorul își rezervă dreptul la corectarea acestora. În astfel de situaţii, după evaluarea respectiv corectarea erorii, Cumpărătorul este informat despre modificări. Cumpărătorul are posibilitatea să-şi confirme încă odată Comanda, sau oricare dintre părţi pot renunţa la aceasta.

Vânzatorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Codul AWB la livrare va putea fi transmis prin SMS în cazul solicitării de către Cumpărător.

Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele.

Livrarea produselor și transmiterea riscurilor

Condițiile de livrare de mai jos se referă produsele pentru care Vânzătorul asigură în mod direct livrarea către Cumpărător, în toate celelalte cazuri, când alte persoane juridice vor asigura livrarea produselor decât Vânzătorul aceste informații, precum și condițiile livrării vor fi afișate lângă produs.[a4]

Vânzătorul se obligă să livreze Produsele în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

În ziua livrării veți fi contactat de către societatea de curierat / asistentul comercial al Vânzătorului prin telefon sau SMS, la numărul de telefon mobil pe care l-ați furnizat în timpul procesului de comandă.

Vânzătorul depune toate eforturile pentru a livra la data agreată comenzile. Livrarea Produselor și / sau prestarea Serviciilor vor avea loc la adresa indicată în acest scop de către Cumpărător în timpul procesului de comandă. Este necesar ca adresa specificată pentru livrarea Produselor și să fie pe teritoriul României.

Dvs. în calitate de Cumpărător, sunteți exclusiv responsabil trebuie să vă asigurați că livrarea se pot face la această adresă şi că sunteți disponibil la această adresă, atât la data livrării, pentru acceptarea/preluarea Produselor comandate. Aveți posibilitatea să specificați o adresă de livrare diferită de cea indicată pentru facturare.

În afara de cazul în care este agreat de Vânzător și Cumpărător altfel, Vânzătorul se descarcă de riscurile și responsabilitățile asociate cu Produsele în momentul predării acestora către societatea de curierat intern cu care Vânzătorul colaborează sau către reprezentantul Cumpărătorului.

Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Produsului și va asigura transmiterea documentelor însotitoare. Vânzătorul va efectua livrarea Produsului și a Serviciului de cumpărare on-line pe teritoriul României.

La livrare, în momentul recepționării Produselor Cumpărătorul are dreptul și obligația de a verifica corectitudinea numărului de colete primite, precum şi integritatea lor, iar orice deviație/neregulă trebuie semnalată imediat atât către societatea curier, care a livrat produsul, dar şi societăţii noastre, la adresa de e-mail: office@urmanczyevents.ro.

Acceptarea va fi făcută atunci când Produsul și Serviciul sunt conforme cu caracteristicile tehnice menționate în Comanda. În cazul în care Cumpărătorul descoperă ca Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificațiilor tehnice, atunci Vânzătorul va aduce la conformitate Produsele.

După semnarea documentelor de livrare, Cumpărătorul dobândește posesia fizică a Produselor comandate. Din acest moment, Cumpărătorul preia toate riscurile asupra Produselor, respectiv riscul de pierdere, pieire sau de deteriorare.

Pentru produsele vândute prin webshop www.urmanczyevents.ro în temeiul prevederilor legale în vigoare, beneficiați de dreptul de retragere din Contractul încheiat cu Vânzătorul. Dreptul de retragere reprezintă posibilitatea Dvs. de a returna Produsele achiziționate prin Comanda în termen de 14 zile lucrătoare de la achiziționarea acestora / a renunța la prestarea Serviciilor de cumpărare on-line contractate. Toate informațiile relevante pentru exercitarea concretă a dreptului de retragere sunt prevăzute la procedura "Returnare produs"

Vă atragem atenția, ca potrivit OUG 34/2014 art. 16 nu pot fi returnate de exemplu produsele care :

- furnizarea de produse confecţionate după specificaţiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar

- sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

- produse sigilate, din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de consumator;

- produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;

- furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare

Astfel, dacă ați comandat un Produs personalizat, creat conform indicațiilor Dvs, specifice la comandă, acesta nu mai poate fi returnat conform OUG 34/2014.Nicio prevedere de mai sus nu afectează drepturile garantate de lege Cumpărătorului în calitate de consumator. Pentru a afla mai multe informații puteți contacta Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor 0219551.

În cazul în care doriți să reclamați orice fel de nemulțumire în legătură cu Produsul livrat, puteți să contactați Urmanczy Events S.R.L. la numărul de telefon 0733309791 și la adresa de e-mail office@urmanczyevents.ro. Deasemenea puteți accesa linkul către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor https://anpc.ro/, pentru a depune plângere cu privire la produsele cumpărate.

Garanțiile acordate

Produsele sunt noi, în ambalajele originale, provin din surse autorizate, și beneficiează de garanțiile acordate conform prevederilor legale,precum și potrivit prevederilor certificatelor de garanție, acolo unde producătorul pune la dispoziție certificate de garanție.

Orice lipsă de conformitate, apărută în cadrul termenului de garanție legală de 2 ani, trebuie adusă la cunoștința Vânzătorului în termen de 2 luni de la data apariției defectului.

În cazul neconformității produsului consumatorul este îndreptățit să beneficieze de următoarele:

repararea sau înlocuirea gratuită, într-o perioadă rezonabilă de timp și fără inconveniente majore pentru consumator;
reducerea de preț corespunzătoare sau rezoluțiunea contractului, dacă repararea sau înlocuirea este imposibilă sau disproporționată sau vânzătorul nu a efectuat repararea într-un termen rezonabil de timp ori fără inconveniente majore pentru consumator; rezoluțiunea contractului nu operează daca neconformitatea este minoră.
Termenul rezonabil de reparare sau înlocuire a produselor este de 15 zile de la data returnării produsului defect către Vânzător.

Nu se va putea valorifica dreptul de garanția privind produsele asupra cărora au fost efectuate intervenții neautorizate, cele care prezintă urme de uzură sau folosire excesivă, zgârieturi, ciobituri, lovituri, șocuri mecanice / electrice, produsele cărora le lipsesc accesorii. Returul trebuie făcut cu certificatul de garanție în original (dacă a fost emis de producător/ distribuitor) și toate documentele cu care a fost livrat produsul, inclusiv factura emisă de către Vânzător.

În cazul produselor care vă sunt vândute prin intermediul webshopului de către alte terțe persoane, care diferă de Vânzător, condițiile referitoare la garanție sunt afișate lângă prezentarea produsului, alături de denumirea comerciantului și / sau producătorului care le comercializează prin intermediul webshopului urmanczyevents.ro.[a5]

Limitarea responsabilității

Utilizatorul și / sau Cumpărătorul sunt obligați să utilizeze prezenta pagină de internet în conformitate cu prevederile legale în vigoare, și pe propria lor responsabilitate.

Nu este permisă utilizarea paginii de internet www.urmanczyevents.ro în scopul introducerii în mod deliberat de viruşi sau orice alt program sau material care poate fi tehnic dăunător sau distructiv. Sunt interzise încercările de acces neautorizat la acest site web, la serverul pe care este găzduit acesta sau la orice alt server, calculator sau bază de date în legătură cu această pagină de internet.

Utilizatorul și / sau Cumpărătorul utilizează pagina de internet pe riscul propriu, Vânzătorul nefiind în niciun fel responsabil pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea paginii de internet sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe site.

Astfel, vă recomandăm să vă asigurați că aveți instalate sisteme adecvate de apărare, menite să vă protejeze calculatorul de viruși şi/sau orice alt conținut dăunător.

Vânzătorul nu răspunde de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe pagina de internet, fără ca prin această prevedere să fie afectate drepturile consumatorilor, potrivit legii.

Utilizatorul înțelege și este de acord ca potrivit Termenilor și Condițiilor este strict interzisă atacarea acestei pagini de internet prin intermediul unui atac de blocare a serviciului sau de blocare distribuită a serviciului. Nerespectarea dispozițiilor din prezenta clauză va fi raportată autorităților competente în vederea aplicării sancțiunilor legale și va determina suspendarea imediată a dreptului de a utiliza pagina noastră de internet.

Vânzătorul depune toate eforturile și ia toate măsurile necesare pentru a asigura o navigare sigură pe pagina această de internet, însă nu poate garanta ca pagina de internet, serverele pe care este găzduit sau e-mailurile trimise sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari.

Vânzătorul își rezervă dreptul de a anula Comenzile care privesc Produse afișate pe pagina de internet ca urmare a unor erori tehnice sau care, din cauza unor erori tehnice, prezintă prețuri evident eronate/derizorii (prețuri care pot fi, în mod rezonabil, apreciate ca eronate/derizorii de către consumatorul mediu), cu consecința restituirii întregii sume plătite de Cumpărător în considerarea comenzilor anulate, dacă este cazul, in termen de 14 (paisprezece) zile.

Vânzătorul face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea informațiilor și a imaginilor, materialelor publicate pe pagina sa de internet și de a păstra încrederea în pagina de internet, va încerca să corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil, dar nu își asumă răspunderea și nu garantează implicit și expres pentru conținutul și informațiile de pe pagina de internet în măsura în care acestea au fost puse la dispoziția Vânzătorului de către utilizatorii paginii de internet, sau orice altă terță parte, în mod direct sau indirect.

Vânzătorul nu este responsabil pentru inadvertențe, erori sau omisiuni în cadrul informațiilor obținute de la Utilizatori. În mod expres, Utilizatorul paginii de internet este de acord să exonereze de răspundere pe Vânzător pentru orice acțiune judiciară sau extrajudiciară, care provine ca urmare a utilizării incorecte sau frauduloase al paginii de internet.Pentru caz de forță majoră, Vânzătorul și/sau operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi, sunt exonerați total de răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al Vânzătorului, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele paginii de internet, erorile de operare, greva, etc.

Legea aplicabilă și litigii

Utilizarea paginii de internet www.urmanczyevents.ro transmiterea Comenzilor și încheierea Contractelor prin intermediul paginii de internet sunt guvernate de legislația română.

Orice litigiu care rezultă din sau în legătură cu folosirea paginii de internet sau în legătură cu o Comandă/un Contract va fi supus instanțelor competente din România de la sediul Urmanczy Events S.R.L.

Consumatorii nu pot renunța la drepturile care le sunt garantate de lege. Orice clauză contractuală prin care se renunță sau se restrâng în mod direct sau indirect drepturile prevăzute de lege în favoarea consumatorilor nu este obligatorie pentru aceștia.

Modificarea Termenii și Condițiilor

Vânzătorul are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile Termenilor și Condițiilor, Termenii și Condițiile în întregime, fără nicio notificare prealabilă.

Utilizatorul și / sau Cumpărătorul prin continuarea utilizării paginii de internet și / sau al Serviciului de cumpărare on-line oferit prin intermediul paginii de internet își exprimă acordul cu modificările introduse.

Utilizatorul și / sau Cumpărătorul va putea consulta pe pagina de internet varianta actuală și a Politicii de confidențialitate.

Vă solicităm ca la fiecare vizită și înaintea plasării unei Comenzi să verificați Termenii și Condițiile.
bbb

DETALII ȘI PROGRAMĂRI

(+40) 733309791
info@urmanczyevents.ro
Toplița, Județul Harghita

cere acum ofertă pe preț

 

  
  
ANPC Soluționarea alternativă a litigiilor Soluționarea online litigiilor
dweb logo
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea și navigarea ulterioară pe acest site acceptați Termenii şi condiţiile de utilizare ale site-ului.
Informații detaliate despre utilizarea cookie-urilor de pe acest site web sunt disponibile aici.  Accept